Panelové debnenie

LOGIK 50 je systém panelového debnenia s príslušenstvom, ktorý ponúka vysoko produktívne riešenie pre celú škálu aplikácií debnenia stien. Systém panelov LOGIK je všestranný, modulovo riešený produkt, vyvinutý na vysokej technickej úrovni. Tato všestrannosť dovoľuje ponúknuť aplikácie pre oporné steny, základy, šachty i stĺpy. Široký výber panelov zaručuje nekonečnú prispôsobivosť rozmerom stien, vrátane premenlivej výšky, a taktiež rôznym rozmerom stĺpov. Vysoká kvalita použitej ocele a preglejky umožňuje dodržanie prísnych požiadaviek na kvalitu povrchu betónu. Elegantný, vysoko kvalitný žiarovo pozinkovaný povrch oceľových rámov značne obmedzuje priľnavosť betónu, čo znižuje náklady na údržbu povrchu.

Panely osadzované žeriavom i ručne montované sa vzájomne spájajú pomocou jedinečných, ľahko použiteľných spojok, ktoré panely lícujú a pevne zamykajú a zaručujú tak maximálnu kvalitu povrchu a minimálny únik betónovej zmesi. Systém využíva obľúbený a rýchly spôsob vytvorenia obojstranného debnenia pomocou spínacích tyčí a plastových chráničiek s kónusmi.

Logik 50 je všestranný debniaci panelový systém zaisťujúci dokonalý povrch betónu podľa najprísnejších noriem pri tlaku betónu 50 kN/m2. Maximálna hmotnosť jedného dielca je 16,4 kg, čo predurčuje systém pre stavby vyžadujúce možnosť ručnej manipulácie tam, kde je použitie žeriavov či iných mechanizmov obmedzené alebo je nepraktické.

Výhody debnenia LOGIK 50

 • Použitie v širokom okruhu aplikácií debnenie stien konštantnej i premenlivej hrúbky, stĺpov, pilierov, kruhových konštrukcií, jednostranné debnenie
 • Dlhá životnosť, povrchová ochrana oceľových rámov žiarovým pozinkovaním
 • Rýchlosť a jednoduchosť pripojenia doplnkových komponentov (stabilizátory, konzoly lávky) bez nutnosti skrutkovania pomocou čapov s poistnou závlačkou
 • Možnosť vedenia spínacích tyčí vo vnútri panelov pomocou driaku vonkajšej spínacej tyče
 • Parkovanie spojok počas premiestňovania rozpojených častí po stavenisku
 • Otvory pre spínacie tyče sú vedľa profilu rámu. Profil nie je oslabený
 • Rám panelov je tvorený tuhým uzatvoreným profilom nedeformuje sa používaním spojok, minimálna deformácia od tlaku betónu
 • Priebežná drážka profilu rámu, možnosť umiestnenia spojok v ľubovoľnom mieste, možnosť spojenia panelov v rôznych úrovniach
 • Bezpečné spojenie a zamykanie panelov pomocou klinovej spojky: rýchlosť, bezpečnosť bez rizika úrazu, jednoduchosť montáže kdekoľvek, iba jednou rukou, iba úderom kladiva, klin sa zatĺka v smere pohybu, čeľuste spojky. Zamykaním spojky nedochádza k vylamovaniu spojky, spoľahlivosť, dokonalé spojenie panelov vylučuje nežiadúci únik betónovej zmesi
 • Variabilné umiestnenie spínacích tyčí - predvŕtané otvory vo výstuhách panelov po 50 mm
 • Možnosť premiestňovania veľkých celkov žeriavom stužením dotyku panelov pomocou príslušenstva systému sa vytvorí tuhý celok
 • Premyslene navrhnutý systém príslušenstva minimalizuje nutnosť použitia drevených prvkov na stavbe
 • Fenolická ochrana povrchu preglejky spolu s používaním separačného prostriedku zaisťuje ľahké odbedňovanie, zaisťuje dlhú životnosť preglejky
 • Systém pre ručnú montáž.

Projekty Vám vytvoria naši technici pomocou špeciálne navrhnutým programom s ohľadom na efektivitu montáže, jednoduchosť a úspornosť. Výkresová dokumentácia je štandardnou súčasťou realizácie zákaziek spoločnosťou LOGIK s.r.o.

Ak máte záujem, môžete sa na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom formulára.

 

Napísať

Ak preferujete priamejší kontakt, môžete nám zavolať.

 

Zavolať