Hliníkové lešenie

Vežový systém BOSS - hliníkové pojazdné lešenie - je veľmi flexibilný, obsahuje široký sortiment tvarov a konfigurácií, na vytváranie rozsiahlej zostavy, ako je štandardná veža. Dve veže môžu byť vzájomne tesne spojené, alebo prepojené pomocou premostenia. Týmito spôsobmi je možné vytvoriť pozdĺžnu priebežnú plošinu, alebo vytvoriť plynulý prístup k fasáde. Pomocou špeciálnych konzoí je možné rozšíriť pracovnú plochu. Všestranné a stabilné súčasti systému BOSS umožňujú technikom navrhnúť špeciálne dlhé premosťovacie veže.

Veže BOSS sú k dispozícií v dĺžke 2,5 m, s pracovnou plochou v dvoch šírkach tvorenou jednou alebo dvoma podlahami. 1450 mm široké priečne a rebríkové rámy veží. Najrozšírenejší je systém veží s rámami priečnymi a rebríkovými šírky 1450 mm s pracovnými podlahami tvorenými dvojicou podlahových dielcov. 850 mm široké jednoduché priečne a rebríkové rámy veží. Úzke veže sú špecificky konštruované na použitie v stiesnených priestoroch alebo pre prípad, keď pevné prekážky obmedzujú použitie širších veží.

Bezpečné pracovné zaťaženie: BOSS veže sú certifikované EN 1004 pre triedu zaťaženia 3. Maximálne rovnomerné zaťaženie podláh je vtedy 2,0 kN/m, čomu odpovedá maximálne zaťaženie jednej podlážky 2,5m=295 kg pri jeho rovnomernom rozdelení alebo 150 kg pri bodovom zaťažení. Maximálne zaťaženie veže vrátane vlastnej váhy je 950 kg.

VÝHODY VEŽÍ BOSS

  • Vďaka pevnej konštrukcii a usporiadaniu sú veže ideálne pre rôzne podmienky na stavbe.
  • BOSS sa dá ľahko a bezpečne postaviť aj demontovať a má veľa ochranných bezpečnostných prvkov.
  • Integrované rebríky na bezpečný výstup, obojstranné zábradlie s rukoväťou s priemerom 50 mm a 600 mm široké jednoduché pracovné plošiny, 1200 mm široké plošiny z dvoch podláh veľmi pevné kolieska s brzdou.
  • Hliníkový systém BOSS spĺňa normu EN 1004, bol testovaný a certifikovaný podľa DIN 4482 8/92 a zároveň obdržal potrebné osvedčenia vo Veľkej Británii, Švajčiarsku, Švédsku, Nórsku, Českej republike, Slovenskej republike, Ukrajine, v Pobaltských republikách, Poľsku, Srbsku a v ďašlích krajinách. Zodpovedá aj americkým štandardom ANSI A108 1988 a je klasifikovaný UL. Vyrába sa v súlade s ISO 9000:2000.

Uistite sa, že ste dostali užívateľskú príručku pre veže BOSS, ktorá obsahuje informácie o správnom množstve komponentov, bezpečnom pracovnom zaťažení, užívateľské rady na bezpečnú montáž a demontáž.
Spoločnosť LOGIK s.r.o. poskytne zaškolenie a najlepšie odporúčanie podľa znalosti na bezpečnú montáž a používanie veže podľa národných predpisov a európskych štandardov.

Ak máte záujem, môžete sa na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom formulára.

 

Napísať

Ak preferujete priamejší kontakt, môžete nám zavolať.

 

Zavolať