Systémové lešenie

Základ konštrukcie lešenia SPRINT tvoria uzavreté oceľové zvarované rámy o šírke 0,75 m a výške 2,0; 1,0 a 0,66 m, podlážky v dĺžkach 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,09 a 0,75 m (oceľové, hliník preglejka), zábradľové rámy staviteľné pätky a pozdĺžne uhlopriečne stuženie. Jednoduché a koncové zábradlia, zarážky, kotevné rúrky, konzoly, priehradové nosníky, podchodné rámy, ochrany chodcov, držiaky zábradlia, horné priečniky a základové priečniky doplňujú systém tak, aby vyhovel všetkým náročným normatívnym i praktickým požiadavkám. Všetky komponenty sú opatrené povrchovou úpravou žiarovým pozinkovaním alebo u niektorých spojovacích prvkov galvanickým pozinkovaním s chromátovaním.

Rôzne výšky rámov umožňujú založenie lešenia na svahovitom teréne. Voľnému prechodu jednotlivými poschodiami lešenia nebránia žiadne výstupky, držiaky ani zarážky, takže čistý prechodný profil je pre SPRINT 75 rovný 0,70 x 1,95 m. Pokiaľ nie je uvedené inak, pre nosné prípoje s použitím spojok vyhovujú spojky triedy B podľa EN 741.

VÝHODY LEŠENIA SPRINT

 • podlahy možno vďaka revolučnému spôsobu uloženia vyberať aj vkladať v hotovom lešení, pritom sú bezpečne zaistené
 • zábradlie je uložené v osi stĺpikov rámov, priechod je čistý a v celej šírke, svetlá šírka je 0,75 najväčší zo všetkých systémov
 • vďaka madlám sa pri manipulácii s podlahou nepriškripnú ruky; práca je veľmi bezpečná
 • klinový spoj je robustný bez ľahko deformovateľných dielov, zabezpečuje efektívnu a bezpečnú montáž
 • priečnik je v úrovni s podlahou, podlaha je bezpečná, bez prekážok
 • úchyty pre zábradlia sú aj na vnútornej strane rámu, zábradlie je tvorené zábradľovými rámami, tým vzniká tuhá konštrukcia aj bez osadenia diagonál stuženia; pracovníci sa pri montáži cítia veľmi isto a bezpečne
 • jednoduchá a bezpečná montáž diagonál stuženia voľným nasunutím cez gravitačnú poistku urýchľuje montáž
 • výstupové podlahy s integrovaným poklopom a rebríkom zabezpečia bezpečný výstup aj prácu na lešení
 • Rúrkové lešenie - vďaka štandardnému priemeru stojok 48,3 mm mono SPRINT je kombinovateľný s bežným rúrkovým lešením
 • vďaka konštrukčnej tuhosti systému v oboch smeroch nie sú problémom bezpečné lešenia do výšky 80 m bez špeciálnych opatrení
 • pri bežných výškach stačí veľmi riedke kotvenie (1 kotva na 36 m)
 • možnosť vyberať a vkladať podlahy umožňuje alternatívne spôsoby montáže a demontáže a využitie lešenia
 • montáž zaručuje spájanie nasadením alebo pomocou klinov bez skrutkovania spojok
 • rýchlosť montáže a demontáže 300 a 450 m / deň na montážnu čatu umožňuje efektívne využitie väčších pracovných síl

Pre efektívne a bezpečné použitie fasádneho rámového lešenia SPRINT poskytujeme všetkým našim zákazníkom vysokú kvalitu technickej pomoci, spočívajúcu v návrhu lešenia pre zákazníkov v programe SPRINT.

Umožňujúci komplexný návrh stavby lešenia, vrátane sumarizácie nákladov a výpisu prvkov potrebných na jeho jednoduchú, rýchlu a efektívnu montáž.

Dodávka technickej dokumentácie a príručky užívateľa SPRINT, prehľadne opisujúcich ako ľahko a rýchlo stavať lešenia SPRINT.

Ak máte záujem, môžete sa na nás obrátiť elektronicky prostredníctvom formulára.

 

Napísať

Ak preferujete priamejší kontakt, môžete nám zavolať.

 

Zavolať